Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Skupinové foto
    Skupinové foto
  • Ďakovanie
    Ďakovanie
  • Germicídny žiarič od Rotary Club Zvolen
    Germicídny žiarič od Rotary Club Zvolen

Poďakovanie v mesiaci jún

 

 

Dovoľte aby sme sa poďakovali:

 

 


Rotary Club vo Zvolene


za darovanie germicídneho žiariča

 

 


V mene našich klientov DD a DSS Zvolen – Záhonok


ĎAKUJEME!