Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • zákaz vstupu
    zákaz vstupu

Pokyn pre zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti BBSK

 

S cieľom zamedzenia rizika šírenia prenosného ochorenia COVID-19 a čo najvyššej ochrany zdravia obyvateľov bol zriaďovateľom BBSK po rokovaní s Ústredným krízovým štábom vydaný Pokyn č. 001/2020/UKRBBK pre zariadenia sociálnych služieb a pre všetky ďalšie organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK s účinnosťou od 9. marca 2020.

 

 

 

Na základe uvedeného pokynu prijalo
naše zariadenie DD a DSS Záhonok tieto opatrenia:


· Prísne dodržiavanie vydaného nariadenia Ústredného
krízového štábu týkajúceho sa zákazu návštev až do odvolania
;


· Obmedziť prijímanie nových klientov tak, aby bolo možné vytvoriť samostatné karanténne miestnosti pre umiestnenie klientov s podozrením na nákazu koronavírusom. Počet miestností treba prispôsobiť veľkosti zariadenia;


· Obmedziť všetky aktivity a návštevy
prijímateľov sociálnych služieb mimo zariadenia
;


· Do odvolania nevykonávať sociálne šetrenia
v domácnostiach žiadateľov o sociálnu službu.

 

Prosíme rodinných príslušníkov a iných návštevníkov nášho zariadenia,
aby do odvolania rešpektovali uvedené opatrenia.