Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Poradovník čakateľov

Od 15.09.2018 vedie Poradovník čakateľov na poskytovanie sociálnej služby DD a DSS Záhonok, Zvolen.


"Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" zasielajte priamo do nášho zariadenia a to osobne alebo poštou na adresu:


DD a DSS, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen

 

Aktuálne poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v DD a DSS Záhonok, Zvolen podľa typu poskytovanej služby sú zverejnené na internetovej stránke BBSK:

 

Poradovník čakateľov - ZARIADENIE PRE SENIOROV "Záhonok"

 

Poradovník čakateľov - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "Záhonok"

 

V prípade potreby Vám v DD a DSS Záhonok poskytneme základné sociálne poradenstvo a poradíme pri úkonoch spojených so zabezpečením sociálnej služby.


Tel. kontakt: 045/536 26 49, 045/536 26 50