Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Poradovník čakateľov

 

Informácia pre čakateľov v  “Poradovníku čakateľov na poskytovanie sociálnej služby


ZSS Záhonok, Zvolen

 

 

Úrad BBSK, oddelenie sociálnych služieb vydal súhlas s dočasným pozastavením prijímania nových

 

prijímateľov sociálnych služieb počas vykonávania „Rekonštrukcie bloku A“ v čase od 5.6.2023 do 30.4. 2024.

 

 

 

 

 

Od 15.09.2018 vedie Poradovník čakateľov na poskytovanie sociálnej služby ZSS Záhonok, Zvolen.


"Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" zasielajte priamo do nášho zariadenia a to osobne alebo poštou na adresu:


ZSS Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen

 

Aktuálne poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v ZSS Záhonok, Zvolen podľa typu poskytovanej služby sú zverejnené na internetovej stránke BBSK:

 

Poradovník čakateľov - ZARIADENIE PRE SENIOROV "Záhonok"

 

Poradovník čakateľov - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB "Záhonok"

 

V prípade potreby Vám v ZSS Záhonok poskytneme základné sociálne poradenstvo a poradíme pri úkonoch spojených so zabezpečením sociálnej služby.


Tel. kontakt: 045/536 26 49, 045/536 26 50