Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Poradovník čakateľov (Slatinka)

Poradovník čakateľov

na poskytovanie sociálnej služby v DD a DSS, Záhonok 3205/2, Zvolen - Stredisko DD a DSS "Slatinka", Sládkovičova 523/2, Zvolenská Slatina


Typ služby: Zariadenie pre seniorov – celoročná forma pobytu


Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2016

Por.č. Meno a priezvisko Obec
1.
Anna Žideková Zvolenská Slatina
2.
Anna Martinková
Stará Huta
3.
Marta Kišová Banská Bystrica
4.
Helena Bystrianska Zvolen
5.
Edita Némethová Nemce
6. Mária Henešová Zvolen
7. Anna Gallová Zvolen
8. Ivan Lizoň Zvolen
9. Zuzana Šajbovská Zvolenská Slatina

 

Typ služby: Domov sociálnych služieb – celoročná forma pobytu


Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2016

Por.č. Meno a priezvisko Obec