Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Prvé posedenie
  Prvé posedenie
 • Klienti sa zapájali do témy
  Klienti sa zapájali do témy
 • pani MUDr. Ľudmila Lysinová
  pani MUDr. Ľudmila Lysinová
 • Druhé posedenie
  Druhé posedenie
 • Čítanie sa klientom páčilo
  Čítanie sa klientom páčilo
 • Tretie posedenie
  Tretie posedenie

Posedenia pri čaji a knihe na Záhonku

Zimné obdobia bývajú dlhé. Naši klienti preto uvítali stretnutia s pani MUDr. Ľudmilou Lysinovou, ktorá sa im venovala viaceré popoludnia. V cykle troch sedení čítala klientom z kníh, zaujímavé bolo besedovať o knihe, ktorú sama napísala s názvom Otorinolaryngológia na strednom Slovensku -včera a dnes, kde si klienti sami zaspomínali na lekárov, ktorí ich liečili, aké zážitky s nimi zažili a podobne. Pani doktorka uviedla príklady z praxe a zaujímavosti , ktoré klienti počúvali veľmi zaujato. Okrem odbornej literatúry sa pri čaji čítala aj kniha rozprávková, aby si oddýchli aj pri takomto odľahčenom žánri. Ďakujeme pani doktorke za príjemne strávený čas. Tešíme sa na ďalšie stretnutia, ktoré budú pokračovať v lete.

 

 

Pridala dňa 30.1.2018- Mgr. Mázorová Slavka