Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Posedenie ku Dňu matiek

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Zabúdať sa nesmie ani na mamy v staršom veku, ktoré svoje ratolesti už odchovali a práve pre tie žijúce v Zariadení sociálnych služieb Záhonok, úseku Zvolenská Slatina sa dňa 10.05.2024 konalo posedenie. Deň matiek je čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Toto posedenie sa konalo v sprievode muziky p. Svinteka. Piatkové dopoludnie sme strávili v príjemnej spoločnosti a slávnostnú náladu umocnili aj ruže , ktoré dostala každá matka aj stará mama.

 

Autor/ka – PhDr. A. Svoreňová

Pridal/a dňa 13.5. 2024 – Mgr. M. Petrík