Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Posedenie pri guláši, fotka 1
  Posedenie pri guláši, fotka 1
 • Posedenie pri guláši, fotka 2
  Posedenie pri guláši, fotka 2
 • Posedenie pri guláši, fotka 3
  Posedenie pri guláši, fotka 3
 • Posedenie pri guláši, fotka 4
  Posedenie pri guláši, fotka 4
 • Posedenie pri guláši, fotka 5
  Posedenie pri guláši, fotka 5
 • Posedenie pri guláši, fotka 6
  Posedenie pri guláši, fotka 6

Posedenie pri guláši

V sobotu 07. júna 2008 sme pre klientov pripravili pekné popoludnie v areáli Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen. Riaditeľka zariadenia, pani Bc. Mária Machayová srdečne privítala vzácnych hostí europoslanca Ing. Vladimíra Maňku, poslanca BBSK Mgr. Juraja Družbackého a primátora mesta Zvolen Ing. Miroslava Kuseina, ako aj klientov zariadenia.
K dobrej nálade prispeli muzikanti folklórneho súboru Jánošík, s ktorými si zaspievali pesničky z nášho regiónu aj klienti zariadenia.
Zamestnanci DD a DSS uvarili výborný kotlíkový guláš a v podvečer sme si opekali klobásy a grilovali mäso.
Europoslanec Ing. Vladimír Maňka každého klienta potešil pekným darčekom a zariadeniu poskytol finančný sponzorský dar. Ing. Miroslav Kusein finančne prispel na občerstvenie.
Počasie sa nám vydarilo a do večerných hodín prevládala dobrá nálada.

 

Pridal dňa 09. júna 2008 - editor