Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • P. Anna Farbiaková
    P. Anna Farbiaková
  • Klienti
    Klienti
  • Literatúra k téme
    Literatúra k téme

Posedenie s p. Annou Farbiakovou z Krajskej knižnice Ľ.Štúra v DDaDSS na Záhonku vo Zvolene


Dňa 11.04. 2014 sme u nás v DD a DSS na Záhonku privítali veľmi milú návštevu, ktorá nám spríjemnila jarné predpoludnie. Opäť k nám zavítala p. Anna Farbiaková z Krajskej knižnice Ľ. Štúra, ktorá si pre nás pripravila besedu na tému Veľkej noci a veľkonočných zvykov a tradícií na Slovensku. Klientov svojím rozprávaním previedla celým obdobím sviatkov od začiatku Veľkého pôstu až po Veľkonočný pondelok. Toto obdobie je významné hlavne pre kresťanov, je časom stíšenia sa, obety a odriekania, aby napokon mohla prísť veľká radosť. Zároveň je to čas, kedy sa všetko prebúdza po dlhom zimnom spánku, príroda ožíva pod hrejivými lúčmi slnka a hrá pestrými farbami. Pani Farbiaková nám porozprávala ako sa tieto sviatky slávili na slovenských dedinách, do čoho sa pekne zapojili aj klienti. Zaspomínali si na svoje mladé časy, keď zažívali veľkonočné zábavy a poriadne oblievačky. Všetci majú na tieto sviatky jari kopec krásnych spomienok, s ktorými sa s nami radi podelili. Naša spoločenská miestnosť bola zaplnená do prasknutia nie len klientmi, ale hlavne dobrou náladou a príjemnou atmosférou. Pani Farbiakovej srdečne ďakujeme a už teraz sa tešíme na jej ďalšiu návštevu.

 

Pridala dňa 14.04. 2014 - Mgr. Sečkárová Veronika