Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Prednáška pani MUDr. Lysinovej na Záhonku

S pribúdajúcim vekom prichádzajú aj nástrahy v podobe rozličných ochorení. Aby si naši klienti zachovali zdravie v staršom veku, uskutočnila v rámci Dňa otvorených dverí ORL pani MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH. prednášku v DD a DSS Záhonok dňa 20.novembra 2018, zameranú primárne na ochorenia dýchacích ciest, ktoré klientov v dôsledku nesprávneho životného štýlu najviac sužujú. Pani doktorka pritom kládla dôraz najmä na dôležitosť zdravej stravy, pravidelného pitného režimu a uprednostnenia pohybu pred pasivitou. Na záver bol čas venovaný otvorenej diskusii, do ktorej sa klienti bez váhania zapojili. Ďakujeme pani doktorke za cenné odborné rady a tešíme sa na ďalšie podobné prednášky.

 

 

Pridal/a dňa 22.11. 2018 – Mgr. Marián Petrík