Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Vladimír Maňka navštívil DDsDSS, foto 1
  Vladimír Maňka navštívil DDsDSS, foto 1
 • Vladimír Maňka navštívil DDsDSS, foto 2
  Vladimír Maňka navštívil DDsDSS, foto 2
 • Vladimír Maňka navštívil DDsDSS, foto 3
  Vladimír Maňka navštívil DDsDSS, foto 3
 • Vladimír Maňka navštívil DDsDSS, foto 4
  Vladimír Maňka navštívil DDsDSS, foto 4

Predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka navštívil DD a DSS Záhonok Zvolen

V piatok 5. novembra sme v Domove dôchodcov a DSS na Záhonku vo Zvolene privítali predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Maňku. Vo svojom príhovore venoval pozornosť klientom aj zamestnancom zariadenia. Zaujímal sa o problémy, ktoré sa v súčasnom období v spojitosti aj s dopadmi krízy v našom zariadení vyskytli ako aj o problémy, ktoré trápia našich klientov.
Pán Ing. Vladimír Maňka navštevuje Domov dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene už 12 rokov. K dobrej nálade nikdy nechýba ľudová hudba Zvolenskí vrchári, s ktorými si zaspievajú aj naši klienti a zamestnanci ako aj sladké občerstvenie v podobe tvarohovej a makovej štrúdle.

 

Pridal dňa 10. Novembra 2010 - editor