Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Prekvapenie od detí zo ZŠ J. Alexyho

Dňa 18.6.2024 nás veľmi milo prekvapili žiaci ZŠ J. Alexyho vo Zvolene, ktorí nás potešili svojou návštevou. Priniesli so sebou radosť v očiach a smiech, čo vždy poteší pri srdci. Dokonca zanôtili pre našich klientov niekoľko ľudových piesní a odmenili sme ich za to štedrým potleskom. Pedagogický personál zdôraznil, že sú radi so žiakmi opäť medzi nami a že si našich klientov veľmi vážia za všetko čo prežili a radi ich zas vidia.

Naši obyvatelia ZSS vždy pookrejú, keď vidia detské tváre. Tieto medzigeneračné stretnutia sú dôležité pre všetkých nielen teraz, ale aj do budúcnosti, pretože sa odovzdáva to najcennejšie- dôvera, úcta a láska. Naši klienti dostali na záver darčeky vo forme spoločenských hier, pastelky, krížovky a tiež nádherné ručne robené pohľadnice, ktoré žiaci pre nich sami vytvorili a osobne im ich odovzdali. Deti dostali na oplátku sladkosti a rozišli sme sa s hrejivým pocitom.

 

Srdečne ďakujeme za príjemne strávené popoludnie!

 

 

Pridala dňa 18.6.2024- Mázorová Slavka