Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Deň na letisku v Očovej, fotka 1
  Deň na letisku v Očovej, fotka 1
 • Deň na letisku v Očovej, fotka 2
  Deň na letisku v Očovej, fotka 2
 • Deň na letisku v Očovej, fotka 3
  Deň na letisku v Očovej, fotka 3
 • Deň na letisku v Očovej, fotka 4
  Deň na letisku v Očovej, fotka 4

Prežili sme pekný deň na letisku v Očovej

Dňa 30. augusta 2008 sa klienti a zamestnanci Domova dôchodcov a DSS Záhonok 2, Zvolen, zúčastnili leteckého dňa v Očovej, ktorého spoluorganizátorom bol Banskobystrický samosprávny kraj. Prežili sme nádherný deň, ktorý bol plný zážitkov z pripraveného programu lietadiel: letecký cirkus, akčné zadržanie páchateľa policajným zborom, záchranná akcia hasičov, akrobacia lietadiel.
Ďakujeme za pozvanie Banskobystrickému samosprávnemu kraju a za krásne prežitý slnečný deň na letisku v Očovej.

 

Pridal dňa 2. septembra 2008 - editor