Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Príkaz na zvýšenie ochrany klientov v ZSS v pôsobnosti BBSK

S účinnosťou od 29.09.2020 - neaktuálne od 19.04. 2021