Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Mikuláš zdraví klientov
  Mikuláš zdraví klientov
 • Radosť v očiach
  Radosť v očiach
 • Dotyk anjela
  Dotyk anjela
 • Spolu s čertom a anjelom
  Spolu s čertom a anjelom

Prišiel k nám Mikuláš!

„Mikulášku, dobrý strýčku...“ alebo „Pred oknom, za oknom...“ zaznievali 6. decembra všade na Slovensku. Mikuláš však okrem detí myslí aj na tých najstarších a zavítal aj v DD a DSS Záhonok. Spolu s anjelom a čertom navštívil klientov aby potešil nejedno srdce balíčkom plných dobrôt. Ďakujeme Mikuláš a veríme, že nás prídeš navštíviť aj budúci rok!

 

 

Pridal/a dňa 10.12. 2018 – Mgr. Marián Petrík