Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Program žiakov
    Program žiakov
  • Tanec detí
    Tanec detí
  • Klienti
    Klienti

Program žiakov ZŠ Zvolenská Slatina k mesiacu október v stredisku DDaDSS Slatinka

Mesiac október je známy ako „Mesiac úcty k starším ľudom“. V súčasnosti mnoho ľudí, najmä mladých, zabúda na dôležitosť prejavovania úcty k starším i napriek tomu, že práve títo ľudia pomáhali vytvoriť podmienky nám mladým pre lepší život.
Pri tejto príležitosti navštívili dňa 28. októbra 2014 stredisko“ Slatinka“ žiaci základnej školy Terézie Vansovej a pripravili pre našich klientov kultúrny program. Klienti si mohli vypočuť niektoré tradičné ľudové piesne a sledovať  tanečné čísla v ľudových krojoch v podaní súčasnej generácie detí. Ochota a kreativita žiakov bola ocenená veľkým potleskom klientov a malou sladkou odmenou. Klienti zariadenia boli z programu, ktorí im pripravili žiaci ZŠ nadšení.

 

Autor: Mgr. Svoreňová Anna

 

Pridala dňa 30.10.2014- Mázorová Slavka