Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • DD a DSS Zvolen - Záhonok foto 1
    DD a DSS Zvolen - Záhonok foto 1
  • DD a DSS Zvolen - Záhonok foto 2
    DD a DSS Zvolen - Záhonok foto 2
  • Stredisko DD a DSS Slatinka Zvolenská Slatina
    Stredisko DD a DSS Slatinka Zvolenská Slatina

Projekt "Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovni 2"

Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy v BBSK, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov a špecifického cieľa zvýšenia počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou v BBSK.