Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Rozlúčka s pani riaditeľkou

 

Dňa 30.6.2024 ukončila pani riaditeľka PhDr. Mária Machayová pracovný pomer v ZSS Záhonok Zvolen z dôvodu odchodu do dôchodku. Od 1.7.2024 až do vyhlásenia výsledkov výberového konania bude poverenou výkonom funkcie riaditeľky ZSS Záhonok pani Ing. Božena Pohlová.

 

 

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom BBSK,


všetkým zamestnancom ZSS Záhonok a na všetkých úsekoch –


Zvolenská Slatina, Symbia, M.R. Štefánika Zvolen,


predstaviteľom mesta Zvolen,


sponzorom,


dodávateľom,


pedagógom,


dobrovoľníkom


a našim prijímateľom sociálnej služby

 

za spoluprácu a spoločné chvíle, ktoré som s Vami strávila.

 

 

Ďakujem.

 


S úctou


PhDr. Mária Machayová