Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Seminárne školenie zamestnancov, fotka 1
    Seminárne školenie zamestnancov, fotka 1

Seminárne školenie zamestnancov

Dňa 17. marca 2009 sa konalo seminárne školenie pod názvom „TRÉNING PAMÄTI“, ktoré viedla sociálna pracovníčka Erika Špaleková. Seminárneho školenia sa zúčastnili pracovníčky sociálneho a zdravotného úseku.
Súčasťou školenia bola teoretická prednáška, krátky dotazník pamäti s vyhodnotením a skupinová hra pod názvom „Venušanky vo vesmíre“. Pri tejto hre sme sa všetci príjemne zabavili, zasmiali, odreagovali a precvičili si svoju pamäť.

 

Pridal dňa 19. marca 2009 - editor