Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Školenie zamestnancov, foto 1
  Školenie zamestnancov, foto 1
 • Školenie zamestnancov, foto 2
  Školenie zamestnancov, foto 2
 • Školenie zamestnancov, foto 3
  Školenie zamestnancov, foto 3
 • Školenie zamestnancov, foto 4
  Školenie zamestnancov, foto 4
 • Školenie zamestnancov, foto 5
  Školenie zamestnancov, foto 5

Školenie zamestnankýň s pracovníčkou z Únie pre nevidiacich a slabozrakých

Dňa 18. 05. 2011 sa konalo pokračovanie interného seminárneho školenia zamerané na „Praktický nácvik sprievodcovských techník pri ochoreniach zrakového postihnutia“, ktoré nám zabezpečila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Banská Bystrica. Praktický nácvik viedla rehabilitačná inštruktorka pre zrakovo postihnutých pani Dana Hudecová.
Vzdelávanie bolo určené pre zamestnankyne zdravotného a sociálneho úseku zariadenia Domova dôchodcov a DSS Záhonok 2, Zvolen, v ktorom sa nachádzajú klienti s poruchami zraku.
Celý čas seminárneho školenia bol venovaný priamemu nácviku orientácie bez zrakovej kontroly pomocou simulačných okuliarov. Zamestnankyne mali možnosť vyskúšať si, zažiť a vcítiť sa do pozície nevidiaceho – slabozrakého prostredníctvom použitých simulačných okuliarov. Vyskúšali si aké je to byť vedený ako nevidiaci a viesť nevidiaceho cez dvere, do schodov a zo schodov, ako aj nasadanie do auta pomocou druhej vodiacej osoby.
Praktický nácvik bol veľmi zaujímavý, poučný, využiteľný v praxi a doplnením vedomosti o starostlivosti a cenné rady pri komunikácii s nevidiacou  a slabozrakou osobou.
Týmto veľmi pekne ďakujeme rehabilitačnej inštruktorke pani Dane Hudecovej za odborné vedenie, užitočné rady a obohacujúce skutočné zážitky prostredníctvom nácviku.

 

Pridal dňa 19. mája 2011 - editor