Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Slávnostné zhromaždenie - fotka 1
    Slávnostné zhromaždenie - fotka 1
  • Slávnostné zhromaždenie - fotka 2
    Slávnostné zhromaždenie - fotka 2

Slávnostné zhromaždenie pri Pamätníku SNP v Kováčovej

Dňa 22. mája 2010 sa naši klienti zúčastnili slávnostného zhromaždenia obyvateľov a mládeže regiónu Zvolen pri príležitosti 65. výročia vyvrcholenia národno-oslobodzovacieho boja, ktoré sa konalo pod záštitou predsedu BBSK Ing. Vladimíra Maňku. Slávnostné zhromaždenie sa uskutočnilo pri Pamätníku SNP v Kováčovej.

 

Pridal dňa 24. mája 2010 - editor