Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • V tieni pod stromami
    V tieni pod stromami
  • Na terase
    Na terase
  • Dobrá nálada zo spevu
    Dobrá nálada zo spevu

Spievanie ľudoviek pod modrou oblohou na Záhonku

Piatok 5. mája nám priniesol príjemné slnečné počasie, ktoré našich klientov v DD a DSS Záhonok v popoludňajších hodinách vytiahlo na terasu. Posedenie pod modrou oblohou sme si spestrili spievaním známych ľudových piesní, ktoré zaznievali po celom areáli domova. S veselou náladou sme tak zakončili prvý pracovný májový týždeň.

 

 

Pridal/a dňa 9.5.2023 – Mgr. Marián Petrík