Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Kniha spomienok na Zvolen
    Kniha spomienok na Zvolen

Spomienky klientov

Naši klienti v DD a DSS na Záhonku radi spomínajú na zážitky z ich mladých čias. Niektorí z nich mali možnosť sa o ne podeliť počas dopoludňajšieho posedenia pri knihe o meste Zvolen v príbehoch a spomienkach obyvateľov. Všetci prítomní sa započúvali do pútavého opisu večerného života na bývalom mestskom korze, nechýbala ani spoločná diskusia.

 

 

Pridal/a dňa 25.8.2020 – Mgr. Marián Petrík