Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Sponzorské

 

Účet darov a grantov č. 7000397708/8180 je vedený v Štátnej pokladnici.

IBAN: SK07 8180 0000 0070 0039 7708

 

Stav sponzorských finančných prostriedkov na účte darov a grantov k 29.02.2024:

900,00 €