Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Spolu na terase
  Spolu na terase
 • Rôzne generácie
  Rôzne generácie
 • Rôzne športové disciplíny
  Rôzne športové disciplíny
 • Všetci sa zapájali
  Všetci sa zapájali

Športové hry v Slatinke

Dňa 21.06.2022 v dopoludňajších hodinách sa v stredisku „Slatinka“ konalo Medzigeneračné stretnutie žiakov ZŠ v Slatinských Lazoch  za účelom Športových  hier. V rôznych disciplínach si s našimi klientami aj zasúťažili. Súťaž bola pripravená, za čo patrí organizátorom naša pochvala. Takýmto spôsobom si žiaci i naši klienti pozitívnou energiou dobili nielen telo ale aj dušu, hlavne po dlhej dobe, kedy takéto aktivity kvôli epidemiologickým opatreniam neboli možné.

 

 

Autor/ka – PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 22.6. 2022 – Mgr. Marián Petrík