Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4
 • Foto 5
  Foto 5
 • Foto 6
  Foto 6
 • Foto 7
  Foto 7
 • Foto 8
  Foto 8
 • Foto 9
  Foto 9

Stredisko DD a DSS „Slatinka“ oslávilo 20 rokov

Dňa 22.06.2018 sa v našom stredisku DD a DSS „Slatinka“ vo Zvolenskej Slatine uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti 20. výročia založenia strediska „Slatinka. Po úvodnom privítaní hostí otvorila oslavu pani riaditeľka PhDr. Mária Machayová svojim príhovorom. Históriu zariadenia stručne predstavila vedúca strediska PhDr. Anna Svoreňová.

Medzi pozvanými hosťami boli aj bývalí riaditelia DD a DSS „Slatinka" p. Ing Mária Gondová, p. Mgr. Milan Sviatko a p. Mgr. Alena Kubovská, bývalí zamestnanci DD a DSS „Slatinka" a zamestnanci našich stredísk M.R.Štefánika a DD a DSS Záhonok. Pozvanie prijala aj starostka obce Zvolenská Slatina p. Ing. Mária Klimentová, vedúca lekárka p. Pharm. Dr. Klára Milánska a lekár p. MUDr. Milan Ďuriančik. Nasledovalo kultúrne vystúpenie študentov z Gymnázia Detva pod vedením Mgr. Anny Bartókovej. V ďalšom predstavení sa nám predstavil Klub dôchodcov zo Zvolenskej Slatiny. Po programe si hostia, prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci pochutnali na malom občerstvení. Veríme, že sa všetci prítomní cítili príjemne a po odchode budú dlho spomínať na pekný prežitý deň.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme z ich sponzorských darov mohli pripraviť slávnostné pohostenie.

 

Sú to: GPM VOZ s. r. o.Zvolen

CHRIEN, spol. s. r.o Zvolen

Bryndziareň a syráreň, s. r.o. Zvolenská Slatina

Limas, s. r. o.Krupina

GM plus, s. r. o. Pekáreň Detva

 

 

Autor: Phdr. Anna Svoreňová

 

Pridal/a dňa 2.7. 2018 – Mgr. Marián Petrík