Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Nechýbalo premietanie
  Nechýbalo premietanie
 • Klienti pozorne počúvajú
  Klienti pozorne počúvajú
 • Zamyslenie sa nad Vianocami
  Zamyslenie sa nad Vianocami
 • Vianočná literatúra
  Vianočná literatúra

Stretnutie s pani A. Farbiakovou z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra v DDaDSS Záhonok

Adventné obdobie uteká ako voda a na adventných vencoch svietia už dve sviečky. Niektorí ľudia však často nevedia, o čom toto predvianočné obdobie vlastne je.  Preto dňa 9.12. 2014 poctila naše zariadenie svojou návštevou  pani A. Farbiaková z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra a porozprávala sa s našimi klientmi na tému „Advent a predvianočný čas“. Na prianie niektorých so sebou priniesla košík plný knižných titulov. V rámci posedenia sa klienti mohli dozvedieť bližšie zaujímavosti o tomto čarovnom období. Pani Farbiaková spolu s klientmi zakončila posedenie spoločnou vianočnou koledou, a tak zo spoločenskej miestnosti zazneli slová piesne: „Tichá noc, svätá noc...“, vďaka čomu sme sa všetci na malú chvíľku zastavili a vychutnávali si pokojnú predvianočnú náladu.Pridal dňa 10.12. 2014 - Mgr. Marián Petrík