Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Svadba v DD a DSS, fotka 1
    Svadba v DD a DSS, fotka 1
  • Svadba v DD a DSS, fotka 2
    Svadba v DD a DSS, fotka 2

Svadobný obrad priamo v DD a DSS Záhonok Zvolen

Zvonček šťastia zvoní,
zvoní v každom z nás,
jeho melódia krásna je.
Prajeme Vám, aby pre Vás odteraz,
spievala čoraz viac,
zvonivo a zázračne,
aby Vám znela vždy pri Vašom spoločnom kroku... dni... roku...

Aj týmito milými slovami sme zablahoželali dvom obyvateľom nášho zariadenia, ktorí sa rozhodli, že dňa 02. júna 2010 po niekoľkých rokoch spoločného života uzavrú sviatosť manželstva. Obrad bol civilný a uskutočnil sa priamo v DD a DSS Záhonok. Manželskému páru zablahoželali okrem úzkej rodiny aj zamestnanci a klienti DD a DSS Záhonok.

 

Pridal dňa 7. júna 2010 - editor