Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Žiaci ZŠ A. Ostroluckej v Budči
  Žiaci ZŠ A. Ostroluckej v Budči
 • Malý heligonkár v kroji
  Malý heligonkár v kroji
 • Naši klienti
  Naši klienti
 • Nechýbali kostýmy
  Nechýbali kostýmy
 • Potlesk
  Potlesk
 • Program pod záštitou Podpolianskeho osvetového strediska
  Program pod záštitou Podpolianskeho osvetového strediska

Sviatočné veselie na Záhonku

Dňa 12.1.2023 sa pod záštitou Podpolianskeho osvetového strediska – kultúrnej inštitúcie Baskobystrického samosprávneho kraja uskutočnilo v našom zariadení kultúrno - spoločenské podujatie pod názvom Sviatočné veselie. Vystúpenie bolo bohaté na novoročné vinše, básničky,  vianočné piesne a koledy.  Vianočné pásmo pri jasličkách s vystúpením detí zo ZŠ A. Ostrolúckej v Budči vhodne doplnil hudobný doprovod  žiakov na klávesách a heligónke. Pohľad na rozžiarené detské oči potešil všetkých prítomných a niektorí klienti sa aj pridali a zaspievali si spolu s nimi. Ďakujeme krásne pedagógom za svedomito odvedenú prácu pri príprave programu a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

 

 

Pridala dňa 12.1.2023- Mázorová Slavka, Mgr.