Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Privítanie a príhovor
  Privítanie a príhovor
 • Lesníci a pedagógovia
  Lesníci a pedagógovia
 • Vôňa levandule a iných rastlín
  Vôňa levandule a iných rastlín
 • Trošku z prírodovedy
  Trošku z prírodovedy
 • Z akého zvieraťa je srsť
  Z akého zvieraťa je srsť
 • Ochutnávka
  Ochutnávka
 • Hádanie hmatom
  Hádanie hmatom
 • Potešenie z výrobku
  Potešenie z výrobku
 • Radosť z výrobku
  Radosť z výrobku
 • Sladký suvenír
  Sladký suvenír

Tri zariadenia na lesnej pedagogike

Dňa 19. augusta zavítali do strediska DSS Symbia lesníci a pedagógovia z Národného lesníckeho centra a pripravili pre klientov zábavno-poučný program. Dopoludňajšieho programu sa okrem klientov z DSS Symbia zúčastnili aj klienti zo strediska DSS M.R. Štefánika a naši klienti z DD a DSS Záhonok. Pripravených bolo niekoľko stanovíšť s rozličnými workshopmi. Okrem vedomostí z prírodovedy otestovali klienti aj svoje zmysly – od rozpoznávania rastlín a drevín pomocou hmatu, cez vôňu levandule pri výrobe voňavého vrecúška až po ochutnávku domáceho smrekového sirupu. Celkovú atmosféru dopĺňalo príjemné slnečné počasie a ľudský prístup pedagógov voči všetkým klientom. Po skončení programu odchádzali naši klienti s dobrou náladou a s malým suvenírom v podobe rastlinného medu.

Srdečne ďakujeme lesníkom a pedagógom z NRC za nádherný program, ktorého sa mohli naši klienti zúčastniť.

 

Pridal/a dňa 24.8. 2021 – Mgr. Marián Petrík