Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Týždeň dobrovoľníctva 16. -22.9.2014 v DDaDSS na Záhonku vo Zvolene

Naše zariadenie sa rozhodlo aj tohto roku zapojiť do akcie týždňa dobrovoľníctva, ktoré bude prebiehať  16.- 22.9.2014. Všetci dobrovoľníci, ktorí sa chcú zúčastniť tejto akcie môžu prísť dňa 16.9.2014 od 9.00 – 17.00 hod.  k nám do DDaDSS na Záhonok. V interiéri nášho zariadenia budeme spolu maľovať obrázky, mandaly, kresliť, pracovať s hlinou a plastelínou spolu  s našimi  klientami, v exteriéri  budeme zametať  a  upratovať okolie nášho  zariadenia.  Ďakujeme už vopred všetkým zúčastneným a tešíme sa na Vás!


Pridala dňa 08.08.2014- Mgr. Slavka Mázorová