Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Ďakujeme mladým hokejistom
  Ďakujeme mladým hokejistom
 • Návšteva vo vnútri
  Návšteva vo vnútri
 • Návšteva vonku
  Návšteva vonku
 • Časopis Priezor
  Časopis Priezor

Týždeň dobrých správ na Záhonku

 

Ďalší júnový týždeň v DD a DSS na Záhonku utiekol ako voda a spolu s ním pribudli samé pozitívne zmeny.

 

Tak ako vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku, aj u nás sa od 8. júna opäť otvorili dvere pre verejnosť. Klienti sa po takmer troch mesiacoch odlúčenia z dôvodu opatrení mohli zvítať a porozprávať si so svojimi rodinnými príslušníkmi.

 

Nášmu zabehnutému systému nákupov podali veľkú pomocnú ruku mladí hokejoví hráči, ktorí v spolupráci s obchodným reťazcom Kaufland zabezpečili nákupy pre klientov. V mene našich klientov si veľmi ceníme tejto ochoty pomôcť a tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu.

 

Čakanie na návštevu alebo na nákup si môžu klienti spríjemniť čítaním časopisu „Priezor“, kde sa môžu dozvedieť zaujímavosti zo života nevidiacich. Keďže sú články v časopise písané zväčšeným písmom, môžu si ho prečítať aj slabšie vidiaci klienti.

 

V priebehu týždňa sociálni pracovníci spolu s pani riaditeľkou navštívili aj našu jubilantku, ktorej bola pri príležitosti dožitia sa krásneho veku venovaná kytica s blahoželaním:

 

 

pani Erne k 85. narodeninám

 

 

Naďalej pripomíname rodinám a blízkym priateľom našich klientov, aby v prípade dohodnutia si návštevy vopred kontaktovali našich sociálnych pracovníkov. Bližšie informácie nájdete v našom Pláne a režime návštev, ktorý nájdete tu na našej webovej stránke v sekcii „Opatrenia súvisiace s COVID-19“.

 

Tiež pripomíname, že je tu možnosť komunikácie prostredníctvom počítačovej aplikácie „Skype“, v prípade záujmu prosím kontaktujte sociálnych pracovníkov.

 

Život v DD a DSS na Záhonku po náročnom jarnom období pomalými krokmi naberá pôvodné tempo. Uvidíme, aké ďalšie potešujúce správy prinesie nadchádzajúce letné obdobie.

 

 

Pridal/a dňa 12.6. 2020 – Mgr. Marián Petrík