Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Branno-športové hry, fotka 2
  Branno-športové hry, fotka 2
 • Branno-športové hry, fotka 1
  Branno-športové hry, fotka 1
 • Branno-športové hry, fotka 3
  Branno-športové hry, fotka 3
 • Branno-športové hry, fotka 4
  Branno-športové hry, fotka 4

V. ročník branno-športových hier zamestnancov

Dňa 27. mája 2010 sa zamestnanci Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen zúčastnili V. ročníka branno-športových hier o Putovný pohár odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja. V. ročník tohto podujatia zorganizoval Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina a uskutočnil sa v obci Žibritov. Branno-športových hier sa zúčastnili zamestnanci zo siedmych zariadení sociálnych služieb:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Záhonok Zvolen
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sebedín – Bečov
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolenská Slatina
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany
Domov sociálnych služieb Zvolen
Domov sociálnych služieb Symbia
Zamestnanci z jednotlivých zariadení súťažili v 4 - členných družstvách. K súťažným disciplínam patril beh a poskytnutie prvej pomoci, skok cez prekážky, letné lyžovanie. Naše družstvo sa umiestnilo na uspokojivom, šiestom mieste. Počas celého dňa sme mali príjemné počasie a dobrú náladu.

 

Pridal dňa 31. mája 2010 - editor