Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Vianoce, foto 1
  Vianoce, foto 1
 • Vianoce, foto 2
  Vianoce, foto 2
 • Vianoce, foto 3
  Vianoce, foto 3
 • Vianoce, foto 4
  Vianoce, foto 4

Vianoce v DD a DSS Záhonok Zvolen

... Práve počas Vianoc
je obdobie kedy je chvíľa
zhodnotiť starý rok
a poďakovať za to,
čo bolo dobré a pekné...

Príjemné a pokojné, plné lásky vianočné sviatky prežili klienti Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Záhonku vo Zvolene.
Klienti zariadenia prežili štedrý večer plný spomienok na časy minulé, spríjemnili si večer spievaním kolied, ako aj programom, ktorý si na tento večer pripravili. Štedrý večer bol plný emócií, spievali sa koledy, recitovali básne a zaznelo aj poďakovanie za starostlivosť riaditeľke a zamestnancom domova od výboru klientov, ktoré predniesol p. Fedor Šebesta.
Riaditeľka Mgr. Mária Machayová navštívila a pozdravila všetkých klientov, ktorí sú pripútaní na lôžko a nemohli sa zúčastniť programu.
V závere riaditeľka poďakovala za príjemne strávený večer v kruhu obyvateľov domova, ako aj zamestnancov domova, ktorí sa podieľali na príprave na vianočné sviatky a pozvala všetkých klientov k štedrovečernému stolu.

 

Pridal dňa 28. decembra 2009 - editor