Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Všeobecne záväzné nariadenie BBSK

Všeobecné záväzné nariadenie BBSK č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v  zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK s účinnosťou od 1.7.2023