Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Všeobecne záväzné nariadenie BBSK

Všeobecné záväzné nariadenie BBSK č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v  zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK s účinnosťou od 1.7.2023