Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Výroba veľkonočných pozdravov, fotka 1
  Výroba veľkonočných pozdravov, fotka 1
 • Výroba veľkonočných pozdravov, fotka 2
  Výroba veľkonočných pozdravov, fotka 2
 • Výroba veľkonočných pozdravov, fotka 3
  Výroba veľkonočných pozdravov, fotka 3
 • Výroba veľkonočných pozdravov, fotka 4
  Výroba veľkonočných pozdravov, fotka 4

Výroba veľkonočných pozdravov v tvorivých dielňach

Veľká noc sú lúky v kvete,
zvesť, že prišla mladá kráska.
Oslávte ju ako viete,
nech sa šťastie s každým láska.
Veľkonočné sviatky sú to už čoskoro a spolu s našimi klientmi sme sa rozhodli, že si v tvorivých dielňach dňa 22. marca 2010 vlastnoručne vyrobíme veľkonočné pozdravy a vyzdobíme veľkonočné vajíčka. Klientom, ktorým ich zdravotný stav nedovoľoval samostatne pracovať im s výrobou pohľadníc pomáhala klientka pani Tomská Mária. Do práce sa zapojila aj sociálna pracovníčka s fyzioterapeutkou. Pri práci sme si všetci spoločne zaspievali. Vyrobili sme krásne veľkonočné pohľadnice, ktorými klienti potešia srdcia svojich blízkych.

 

Pridal dňa 23. marca 2010 - editor