Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Vystúpenie deti z Materskej školy, fotka 1
    Vystúpenie deti z Materskej školy, fotka 1
  • Vystúpenie deti z Materskej školy, fotka 2
    Vystúpenie deti z Materskej školy, fotka 2

Vystúpenie deti z Materskej školy

Pri príležitosti dňa matiek nás svojim štebotavým spevom, krásnymi básňami a tancom prišli dňa 19. mája 2009 potešiť deti z Materskej školy na ulici Ľ. Fullu vo Zvolene. Na záver svojho vystúpenia našim klientom rozdali vlastnoručne vyrobené darčeky z papiera.

 

Pridal dňa 19. mája 2009 - editor