Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Vystúpenie detí z MŠ, foto 1
  Vystúpenie detí z MŠ, foto 1
 • Vystúpenie detí z MŠ, foto 2
  Vystúpenie detí z MŠ, foto 2
 • Vystúpenie detí z MŠ, foto 3
  Vystúpenie detí z MŠ, foto 3
 • Vystúpenie detí z MŠ, foto 4
  Vystúpenie detí z MŠ, foto 4
 • Vystúpenie detí z MŠ, foto 5
  Vystúpenie detí z MŠ, foto 5

Vystúpenie detí z Materskej školy vo Zvolene k blížiacim sa Veľkonočným sviatkom

Veľkonočné sviatky sú už predo dvermi a pri tejto príležitosti nás svojim programom prišli dňa 20. apríla 2011 potešiť deti z Materskej školy na ulici Ľ. Fullu vo Zvolene. Ich program bol bohatý na veľkonočné básničky, štebotavý spev a tanec. V závere svojho vystúpenia  našim klientom rozdali vlastnoručne vyrobené darčeky z papiera. Touto cestou by sme sa chceli detičkám za ich vystúpenie a vedeniu materskej školy za nacvičenie programu poďakovať a popriať krásne Veľkonočné sviatky.

 

Pridad dňa 20. apríla 2011 - editor