Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Narodil sa Kristus Pán
  Narodil sa Kristus Pán
 • Špeciálna základná škola
  Špeciálna základná škola
 • Klienti
  Klienti
 • Vianočný darček
  Vianočný darček

Vystúpenie Špeciálnej základnej školy na Záhonku

Vianoce sú výnimočné sviatky na Slovensku a ich oslava je spojená s mnohými tradíciami. Je to čas zahĺbiť sa do seba a vychutnať si tieto nádherné dni, zvyky a tradície. Vysvietený vianočný stromček nám pripomína, že máme v tomto čase spomaliť a zamyslieť sa. Pre nás je takýmto veľkým sviatkom aj vystúpenie detí zo Špeciálnej základne školy vo Zvolene, ktoré sa konalo v našom zariadení 17.12.2018. Vo vyzdobenej jedálni sme spolu s klientmi čakali na program, ktorý sa niesol v znamení sviatočného ducha a vianočnej atmosféry. Pani Mgr. Toröňová s ostatným pedagogickým personálom si nacvičila prekrásne vianočné vystúpenie plné kostýmov, rekvizít, hudby a tanca. Predstavenie sa nieslo v znamení pestrofarebných krojov, kolied a piesní. Žiaci priniesli so sebou radosť a dobrú náladu. Poslednú pieseň sme si odspievali spolu s nimi. Deťom sme odovzdali malý vianočný darček v podobe sladkej odmeny. Budeme mať na čo spomínať ešte aj počas nasledujúcich dní. Ďakujeme a tešíme sa niekedy nabudúce!

 

 

Pridala dňa 17.12.2018- Mgr. Mázorová Slavka