Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Najmenší žiaci
  Najmenší žiaci
 • Tanečníci
  Tanečníci
 • Klienti
  Klienti
 • Malí recitátori
  Malí recitátori
 • Na ľudovú nôtu
  Na ľudovú nôtu
 • Divadielko 3 kozliatka a vlk
  Divadielko 3 kozliatka a vlk
 • Riaditeľka DDaDSS Záhonok PhDr. Mária Machayová ďakuje za vystúpenie
  Riaditeľka DDaDSS Záhonok PhDr. Mária Machayová ďakuje za vystúpenie

Vystúpenie žiakov 5.ZŠ Hrnčiarskej vo Zvolene u nás v DDaDSS na Záhonku

Dňa 9.6.2014 v krásny slnečný deň sa pri DDaDSS na Záhonku objavil biely vláčik s názvom Pretórium plný detí. Doviezol žiakov 5.základnej školy spolu s pedagogickým dozorom priamo z ich školy k nám. Prišli potešiť klientov nášho zariadenia zaujímavým programom. Očakávali sme ich v tento deň s veľkou radosťou a nadšením. Slniečko krásne svietilo a vyčarilo úsmev aj na našich tvárach. Deti sa predbiehali v tom, kto krajšie zaspieva a zatancuje. Básne sa striedali s pesničkami, veršovačky s hudobným prejavom. Prijemný pocit z vystúpenia v nás zotrval aj po skončení  vystúpenia. Ďakujeme pedagógom za príjemnú akciu a dobre odvedenú prácu. Už vopred sa tešíme na ďalšie takého krásne vystúpenie.

 

Pridala dňa 10.06.2014- Mgr. Mázorová Slavka