Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Malí speváci
  Malí speváci
 • Ťahá dedko repku
  Ťahá dedko repku
 • Vlk a kozliatka
  Vlk a kozliatka
 • Účinkujúci
  Účinkujúci
 • Klienti
  Klienti
 • Dievčatá recitujú
  Dievčatá recitujú

Vystúpenie žiakov Špeciálnej základnej školy v DD a DSS na Záhonku vo Zvolene

Tento rok sa Deň matiek rozhodli našim klientkám spríjemniť deti zo Špeciálnej základnej školy na Zlatom Potoku vo Zvolene. Zavítali k nám 14.05. 2014 s darčekom v podobe pestrého balíčka hudby, tanca, divadla a spevu. Títo malí umelci si pre nás pripravili krásne básne venované mamám, piesne typické ľudové, aj na modernejšiu nôtu, ku ktorým predviedli tanečné kreácie, ba až akrobatické kúsky. Zahrali aj divadielko „O kozliatkach“ a „Ťahal dedko repku“, na ktorom sme sa všetci poriadne nasmiali.  Program bol skutočne pestrý, každý si v ňom našiel to svoje a tak potešil nie len mamy, ale bol darčekom pre nás všetkých. Žiakom a pani učiteľkám za výborne odvedenú prácu veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 

Pridala dňa 14.05. 2014 - Mgr. Sečkárová Veronika