Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Za kamzíkmi do múzea

Naši klienti zo ZSS Záhonok navštívili dňa 21. marca Lesnícke a drevárske múzeum na námestí vo Zvolene pri príležitosti výstavy na tému „Príbeh kamzíka“. Kurátor výstavy p. Ing. Ivan Mesároš nás v rámci prednášky oboznámil s históriou kamzíka vrchovského tatranského na Slovensku, o spôsobe života, o vedeckých poznatkoch a o aktuálnej situácii tohto zákonom chráneného druhu.

V rámci výstavy si klienti mohli tiež pozrieť preparované modely kamzíkov, či prečítať si zaujímavosti o historických osobnostiach, ktorí sa podieľali na záchrane populácie kamzíkov na Slovensku.

 

 

Pridal/a dňa 22.3.2024 – Mgr. Marián Petrík