Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • 10. ročník plesu Symbia
  10. ročník plesu Symbia
 • Príhovor s prípitkom
  Príhovor s prípitkom
 • S našimi klientami
  S našimi klientami
 • Tanečníci z Faber Dance
  Tanečníci z Faber Dance
 • Hudobník p. Štefan Bartko
  Hudobník p. Štefan Bartko
 • Vystúpenie Romano Jilo
  Vystúpenie Romano Jilo
 • Klienti s pani riaditeľkou
  Klienti s pani riaditeľkou
 • Nechýbala tombola
  Nechýbala tombola
 • Zábava na parkete
  Zábava na parkete

Zábava na plese Symbia

V súčasnosti patrí k Fašiangom okrem karnevalov a zábavy aj sezóna plesov. Jeden z nich organizuje každoročne naše stredisko DSS Symbia v reštaurácii Centrum vo Zvolene. Tohtoročný 10. ročník sa konal 10. februára, a to po takmer trojročnej prestávke spôsobenej vtedy šíriacim sa koronavírusom. Pozvanie na ples prijali okrem klientov zo Symbie a ich rodinných príslušníkov aj pani riaditeľka PhDr. Mária Machayová, klienti z zo strediska DSS M.R. Štefánika, bývali zamestnanci DSS Symbia a množstvo ďalších hostí. Aj naši klienti z DD a DSS Záhonok sa obliekli do gala a zúčastnili sa tohto podujatia.

Program priniesol pestrú škálu hudobno-tanečných vystúpení v podaní detí z tanečnej školy Faber Dance, gitaristu p. Štefana Bartka a študentov z rómskeho folklórneho súboru Romano Jilo. Nechýbala ani tombola s množstvom cien, krájanie torty k 10. výročiu a tanec na parkete v sprievode známych hudobných hitov.

Naši klienti odchádzali z plesu unavení a s boľavými nohami, no za to s úsmevom a nadšením, že mohli byť súčasťou tejto kultúrno-spoločenskej udalosti. Tešíme sa opäť o rok!

 

 

Pridal/a dňa 16.2.2023 – Mgr. Marián Petrík