Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Nový automat
  Nový automat
 • Trochu humoru
  Trochu humoru
 • Občerstvenie
  Občerstvenie
 • Povyprávali sme sa
  Povyprávali sme sa
 • Ďakovanie
  Ďakovanie
 • Bolo nám dobre
  Bolo nám dobre
 • Poďakovanie od p. Magdičovej
  Poďakovanie od p. Magdičovej
 • V dobrej nálade
  V dobrej nálade
 • Zaspievali sme si
  Zaspievali sme si
 • Skupinové foto
  Skupinové foto

Začiatok letných mesiacov na Záhonku

Milí naši rodinní príslušníci, priatelia a blízki,

 

Ďalší týždeň je pomaly za nami, priniesol však so sebou niekoľko noviniek, ktoré sa u nás v DD a DSS Záhonok udiali.

Už sú to pomaly tri mesiace od chvíle, čo sme sa prispôsobili opatreniam kvôli koronavírusu. Aj keď nám sociálni pracovníci pomáhajú so zabezpečovaním nákupov a sme im za to vďační, chýba nám náš bufet a vyzerá to, že nám ešte nejakú chvíľu chýbať bude. Pani riaditeľka však na nás myslí a zabezpečila pre nás nový automat vo vestibule, ktorý okrem kávičky ponúka na výber aj ďalšie dobroty.  Veľmi jej za to ďakujeme.

Zároveň sú to už pomaly tri mesiace, čo nám naše milé pracovníčky z DSS Symbia robia spoločnosť pri aktivitách a spríjemňujú tak každý deň. Avšak všetko raz musí skončiť – naše zamestnankyne sa vracajú naspäť do svojho strediska, ktoré bolo kvôli nariadeniam dlhú dobu zatvorené. Preto v posledný deň svojej služby u nás v domove pripravili rozlúčkové posedenie pri dobrom občerstvení, dobrej hudbe, ale hlavne dobrej nálade. Všetci sme si spolu zaspievali, vypočuli si pár dobrých vtipov, nechýbalo ani skupinové fotenie. Svoju veľkú vďačnosť v mene nás všetkých vyjadrila predsedníčka výboru klientov p. Magdičová. Písomnou formou vyjadril vďaku p. Šucha:

 

Milé pracovníčky zo Symbie,

aj keď Vás málo poznám, chcem sa Vám poďakovať za Vašu prácu, za správny prístup voči nám, boli ste naozaj slušné. Pomohli ste nám s nákupmi vecí a veľa slov ste s nami prehodili. Aj Vaša rehabilitačná sestra sa o mňa aj o ostatných dobre starala.

Ďakujem za všetko, čo ste pre mňa a pre ostatných tu urobili.

Klient J. Šucha

 

Leto pomaly klope na dvere a my naďalej pokojne čakáme na deň, kedy nás už budete môcť prísť pozrieť. Hoci nás neteší daždivé počasie, teší nás myšlienka, že si už od pondelka 8. júna spolu sadneme a do sýta sa povyprávame, či už vo vonkajších priestoroch domova alebo podľa pokynov vedenia DD a DSS Zvolen – Záhonok vo vnútorných priestoroch. Chýbate nám.

 

Vaši rodičia, starí rodičia a príbuzní z DD a DSS Záhonok