Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Mikuláš medzi klientami
    Mikuláš medzi klientami
  • Návšteva klientov odkázaných na lôžko
    Návšteva klientov odkázaných na lôžko
  • Vinšovanie k vianočným sviatkom
    Vinšovanie k vianočným sviatkom

Zavítal k nám Mikuláš

Aj v týchto neľahkých časoch navštívil Mikuláš klientov v DD a DSS na Záhonku. Hoci štedré balíčky dostali klienti tento rok už v piatok 4.12., v pondelok ich Mikuláš povzbudil aspoň hrejivými slovami, v rámci ktorých nechýbalo ani vinšovanie k blížiacim sa vianočným sviatkom. Navštívil aj klientov, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav nedokážu opustiť lôžko.

 

Aj u starších ľudí stále bdie v ľuďoch tá radosť z detských čias, kedy si vo svojich čižmičkách našli sladké potešenie. Ďakujeme, Mikuláš!

 

 

Pridané dňa 14.12.2020 – Mgr. Marián Petrík