Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Foto 1
  Foto 1
 • Foto 2
  Foto 2
 • Foto 3
  Foto 3
 • Foto 4
  Foto 4

Zavŕšenie fašiangov v stredisku Slatinka

 

Dňa 25.02.2020 sa v stredisku DD a DSS „Slatinka“ vo Zvolenskej Slatine uskutočnilo vystúpenie členov z Jednoty klubu dôchodcov vo Zvolenskej Slatine. Pre našich prijímateľov si pri príležitosti končiacich sa fašiangov pripravili bohatý program, spojený s „Pochovávaním basy“. Symbolické pochovávanie basy im predviedli vo veselých maskách oblečené dobrovoľníčky. Do nôty nám zahral na harmonike p. Ján Svintek. V priestoroch zariadenia vládla príjemná nálada, prijímatelia sa zabávali, aj zaspievali spoločne so skupinou známe ľudové piesne.

Úprimne veríme, že táto pekná akcia sa ešte zopakuje!

 

Napísal/a – PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 27.2.2020 – Mgr. Marián Petrík