Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Zlučovanie sociálnych zariadení k 1. máju 2011

Na základe uznesenia zastupiteľstva Banskobystrického kraja č. 198/2011 z 28. februára 2011 sa DD a DSS Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, rozpočtová organizácia BBSK stala právnou  nástupnickou organizáciou pre ďalšie tri sociálnej zariadenia a to: Domov sociálnych služieb Symbia, Moyzesova 50, 960 01 Zvolen, Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slatinka, Sládkovičova 2, 962 01 Zvolenská Slatina a Domov sociálnych služieb, M. R. Štefánika 3385/51, 960 01 Zvolen. V súčasnom období k 1. 5. 2011 je v DD a DSS Záhonok 3205/2 Zvolen 280 klientov a jeho menovanou riaditeľkou sa stala PhDr. Mária Machayová.

Na našej webovej stránke si môžete prečítať aktuality zo života klientov v jednotlivých strediskách.

 

Pridal dňa 25. mája 2011 - editor