Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Zmena názvu zariadenia

Na základe Uznesenia zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 267/2023 z 23.11.2023 bola schválená zmena názvu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen na Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen s platnosťou od 1.1.2024. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v priloženom dokumente: