Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Zo života klientov v DDaDSS, fotka 1
  Zo života klientov v DDaDSS, fotka 1
 • Zo života klientov v DDaDSS, fotka 2
  Zo života klientov v DDaDSS, fotka 2
 • Zo života klientov v DDaDSS, fotka 3
  Zo života klientov v DDaDSS, fotka 3
 • Zo života klientov v DDaDSS, fotka 4
  Zo života klientov v DDaDSS, fotka 4
 • Zo života klientov v DDaDSS, fotka 5
  Zo života klientov v DDaDSS, fotka 5

Zo života klientov v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb

V domove dôchodcov a domove sociálnych služieb sa snažíme efektívne využívať voľný čas našich klientov. Hráme sa spoločenské hry, v rámci klubu sa zaoberáme zážitkovými cvičeniami zameranými na vzájomnú spoluprácu, na riešenie konfliktov a na posilnenie empatie.
Náš domov sociálnych služieb poskytuje starostlivosť aj zrakovo postihnutým klientom, ktorí trpia praktickou slepotou. Ich zapájanie sa do našich aktivít je nevyhnutné a to či už individuálne alebo skupinovo. Počúvajú audiokazety, čítame s nimi knihy pre nevidiacich. Navrhli sme im, aby nás naučili Braillové písmo. Jednotlivé písmená, čísla, interpunkčné znamienka nám ukazujú prostredníctvom stavebnej hry.
V neposlednom rade ich učíme samostatnosti v pohybe, a to či už prostredníctvom používania palice pre nevidiacich alebo orientácie v našom zariadení, ako aj mimo neho.

 

Pridal dňa 28. február 2008 - editor