Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Branno-športové hry II. ročník, fotka 1
  Branno-športové hry II. ročník, fotka 1
 • Branno-športové hry II. ročník, fotka 2
  Branno-športové hry II. ročník, fotka 2
 • Branno-športové hry II. ročník, fotka 3
  Branno-športové hry II. ročník, fotka 3
 • Branno-športové hry II. ročník, fotka 4
  Branno-športové hry II. ročník, fotka 4
 • Branno-športové hry II. ročník, fotka 5
  Branno-športové hry II. ročník, fotka 5

Branno-športové hry II. ročník

Dňa 7. júna 2007 Domov dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen organizoval II. ročník branno-športových hier o Putovný pohár odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja. Podujatie sa uskutočnilo v areáli Športového klubu v Lieskovci. Uvedené podujatie sa konalo za účasti piatich zariadení sociálnej starostlivosti:
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Záhonok Zvolen
Domov sociálnych služieb Zvolen
Domov sociálnych služieb Symbia Zvolen
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sebedín - Bečov
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolenská Slatina.
Branno-športového dňa sa zúčastnili aj zástupcovia firmy FLORIÁN-UNI Zvolen. Slečnou Balaškovou nám bola prednesená téma k civilnej ochrane, ako aj praktická ukážka narábania s práškovým hasiacim prístrojom.
Zamestnanci z jednotlivých zariadení súťažili v 3 - členných družstvách v 4 disciplínach : orientačný beh, streľba zo vzduchovej zbrane, hod granátom na cieľ a preskoky na švihadle.
Po ukončení jednotlivých disciplín boli vyhodnotené výsledky jednotlivých disciplín ustanovenou komisiou :
Umiestnenie jednotlivých družstiev :
1. miesto Domov dôchodcov domov sociálnych služieb Záhonok Zvolen
2. miesto Domov sociálnych služieb Zvolen
3. miesto Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sebedín Bečov
4. miesto Domov sociálnych služieb Symbia Zvolen
5. miesto Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolenská Slatina
Podujatie sme ukončili priateľským futbalovým zápasom.

 

Pridal dňa 15. júna 2007 - editor